Pojištění

Nájemce je povinen vypůjčenou filmařskou techniku pojistit, po celou dobu pronájmu, nebo je povinen mít sjednánu pojistku odpovědnosti proti způsobeným škodám v minimálním výši plnění jako je hodnota filmařské techniky uvedená v nájemní smlouvě.

Více informací: https://www.epojisteni.cz/pojisteni-odpovednosti/

Rentalia je pojištěna u pojišťovny Kooperativa proti způsobeným škodám do výše 20 mil Kč. Vámi svěřená technika je tak v nejlepší péči.